R^

쁁VLl}isBej@
1938.09.15@dCف^㒩
8 1,955m
ē ................@ X쑽C㕽
r{ ................@ qs
Be ................@ `
y ................@ M
^ ................@ ΌVXe v
@
z@@
g ................@Fq
NJⓡ ................@ؐq
................@XÎq
................@̐쌦}
ˋ@ ................@_䔪dq
g ................@b㐢Îq
ΏBƂ̒P ................@Yq
P ................@Xq
................@Oۓ֔
g ................@q
................@ʕ{Ԏq
................@q
| ................@|q
~ ................@~q
܂̕ ................@Qq
@ 씪dq q vۂƂq Sq tq thq Ðߎq ]dq {RIq Oߎq

|CN|
  1. 1933.01.14 R^@V@X쑽C㕽
  2. 1938.09.15 R^@Vs@X쑽C㕽
߂