쁁@
1955.02.20@
8 2,453m
................@x]jN
ē................@]qj
r{................@ q
................@{
Be................@
y................@ѓcMv
p................@ؗ^lY
^................@n
Ɩ................@Y
o................@ODqY v c }qO ԑ yÒj

߂