hƗƖ

쁁@
1956.06.14@
6 1,516m J[
................@ ̍]q
ē ................@ g
r{ ................@ ғc
Be ................@ ԋ{`Y
y ................@ 䔪Y
p ................@ ؑЕv
^ ................@ ؑؔV
Ɩ ................@ эb
ҏW ................@ ؝
o................@tL[ c kO} Y J srK

߂