]˗V`

쁁|isBej@
1959.03.11@
10 2,862m @|OhXR[v
................@ Δ
ē ................@
r{ ................@ OLY RY
Be ................@ v
y ................@ ĎRv
p ................@ J_
^ ................@ FY
Ɩ ................@
o................@߉q\lY {юlY ŽRq Oqq

|CN|
  1. 1936.04.30 ͓R@r@ tf@RY
  2. 1959.03.11 ]˗V`@|s@
߂