쁁|iDBej@
1961.04.09@
6 2,413m @|OhXR[v
................@
ē................@aj
r{................@Rv
................@OHY
Be................@e
y................@rc`
p................@lcCY
^................@L
Ɩ................@Ð
o................@×S c从q O^Y {ܐbq q

߂