̍

쁁@
1968.10.23@
7 2,464m J[ Vl}XR[v
................@ RcF
ē ................@
r{ ................@ nO
................@ Y
Be ................@
y ................@
p ................@ |aY
^ ................@
Ɩ ................@ XO[
o................@ l} Rm ꌴĎq LY gq

߂