S[XgY

{NE
1992.06.05@
72 J[
ē ................@ ~O
r{ ................@ ~O
Be ................@ K
y ................@ Ó
o................@I]hO ΋ q Ñu sj ␼Ǒ ΓcY

߂