~̋|R

쁁rfIvjO@̔o_CrWA
1998.10.25@
60 J[
................@ ~
ē ................@ ؍_
r{ ................@ эO
................@ ~
Be ................@ en
p ................@ ێRSi
o................@~ ͌ 㗢t

߂