cVg

쁁fisBej@
1947.06.10@
9 2,270m 83
................@Rpv
ē................@
r{................@
................@M
Be................@VY
y................@n
p................@enC
^................@pv
o................@ `V RLq FY OY

߂