j@laF

쁁@
1955.01.02@
11 2,540m
................@j
ē................@
r{................@ZY
................@
Be................@iˈh
p................@r
^................@ؑؔV
Ɩ................@͖숤O
o................@ Rq R q [Nq ĐÍ] q^

߂