{yU

쁁bv_NV@z
1931.11.13@xmف^_cف^zف^s
8 1,896m
ē ................@ __
rF ................@ __
................@ JL
Be ................@ Ζ{GY
@
z@@
`Εq ................@Љb
................@]
N ................@~hq
COY ................@a
gꗢV\ ................@s쏬
D˖픪 ................@HOY
@g ................@lj

|CN|
  1. 1931.11.13 {yU@bv@__
  2. 1934.07.14 {yU@|@ߊ}V
  3. 1936.06.04 {yU@@d@
  4. 1954.06.29 {yU@fs@X؍N
  5. 1957.10.13 {yU@@}LmO
  6. 1960.11.09 {yU@fs@c`
߂